ایران به هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود
راشاتودی:
خبرگزاری روسی راشاتودی نوشت: ایران با همکاری کشور‌های اتحادیه اوراسیا می‌خواهد به هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار