جایگزینی ۲۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده تا پایان تیر
رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به آغاز مرحله نخست طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده ۱۴۰۲، گفت: ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده تا پایان تیر جایگزین می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار