تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران/ انتقال تمام دارایی ها به سازمان
دبیر شورای توسعه سواحل مکران گفت: تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به سازمان توسعه سواحل مکران منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار