موضع گیری بغداد درباره آزادسازی طلب ایران
مشاور نخست وزیر عراق به موضع گیری درباره آزادسازی طلب ایران پرداخت و گفت: مردم عراق پس از آزادسازی طلب ایران و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک شاهد بهبود وضعیت برق‌رسانی خواهند بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار