آماده شدن جمهوری آذربایجان برای حملات جدید به ایروان
«ادمون ماروکیان» دیپلمات ارشد ارمنی گفت که جمهوری آذربایجان برای حملات جدید علیه ارمنستان آماده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار