آمادگی سازمان تعاون روستایی برای اجرای کشت قراردادی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آمادگی کامل این سازمان و شبکه تحت پوشش برای کشت قراردادی محصول گندم و کلزا خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار