اقدام علنی MI ۶ برای جذب جاسوس در روسیه
رئیس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس از روس‌های به اصطلاح ناراضی از جنگ اوکراین خواست، برای پایان دادن به جنگ در قالب عامل این سرویس جاسوسی فعالیت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار