با تشکیل وزارت بازرگانی واردات بی رویه اتفاق نخواهد افتاد + فیلم
حسینی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: برای مشخص شدن حدود، وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی، لایحه به کمیسیون ارجاع شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار