مقاومت لبنان چگونه پروژه افول اسرائیل را کلید زد؟
نگاهی به تاریخ تقابل اعراب و صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ روزه یک ایستگاه محوری بود که پروژه جعلی اسرائیل را در خط افول و نهایتا فروپاشی قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار