برنامه وزارت نیرو برای کاهش تنش آبی در روستا‌ها/ اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۱۶ هزار روستا
وزیر نیرو گفت: برای حل مشکل آب شرب روستا‌های دارای تنش آبی در قالب طرح جهاد آبرسانی پیش بینی کرده بودیم که به ۱۰ هزار روستا آبرسانی کنیم و با توجه به اختیاراتی که مجلس در بودجه ۱۴۰۲ به ما داد، ۶ هزار روستای دیگر نیز به این تعداد اضافه شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار