اطلس روستاهای شهرستان مشهد آماده شده است
فرماندار مشهد:
معاون استاندار و فرماندار مشهد از آماده سازی اطلس روستا‌های این شهرستان خبرداد و گفت: براساس این اطلس وضعیت روستا‌ها احصا و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار