کنعانی: آمریکا ماهیت زورگویانه خود را با ممانعت از اجلاس روز جهانی دریانوردی نشان داد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدام آمریکا در جلوگیری از میزبانی ایران برای مراسم روز جهانی دریانوردی با همکاری سازمان آیمو گفت: آمریکا ثابت کرد سوءاستفاده از نهاد‌های فنی و تخصصی ملل متحد، برای این کشور هیچ حد و مرزی ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار