عربستان سعودی کاردار سوئد را احضار کرد
پس از آنکه قرآن کریم بار دیگر با مجوز پلیس سوئد در استکهلم مورد اهانت قرار گرفت، عربستان سعودی کاردار سوئد را احضار کرد و یادداشت اعتراضی شدیداللحنی به وی تسلیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار