شرط بهره‌مندی از طرح کالابرگ الکترونیک خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان شد
عسکریان:
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: در مرحله جدید اجرای طرح ملّی کالابرگ الکترونیک، شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار بر اساس میزان تورم کالا‌های اساسی، خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار