سنت حسنه گزارش دهی عملکرد سازمان‌ها به مردم و کارکنان، ترویج شود
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۰ به کارکنان و کارشناسان مرکز و مردم، بر ترویج سنت حسنه گزارش دهی عملکرد سازمان‌ها به مردم و کارکنان سازمان ها، تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار