خاندوزی: در خصوصی‌سازی دوره گذار را طراحی کردیم/ وزرا نباید نمایندگان سهام عدالت را منصوب کنند
 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دوره گذار در خصوصی‌سازی را طراحی کردیم، به نحوی که دیگر وزرا نباید نمایندگان سهام عدالت را منصوب کنند، با وجود اینکه آمادگی برای انتقال این سهام به شرکت‌های استانی وجود نداشت، اما تعیین تکلیف هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر صورت گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار