بررسی عملکرد سه ماهه دولت در خصوص مصوبه تحقق شعار سال
در جلسه شورای اقتصاد به ریاست مخبر انجام شد؛
در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور اهم اقدامات انجام شده در خصوص برنامه مهار تورم و رشد تولید، گزارش پیشرفت طرح حکمرانی ریال و سه پیشنهاد دستگاه‌های مختلف بررسی بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار