درگیری نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان محتمل نیست/ اشراف نظامی و اطلاعاتی ایران بر منطقه قفقاز جنوبی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با دانشجو:
ابوالفضل عمویی درباره تحولات اخیر در منطقه قفقاز و احتمال درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان اظهار کرد: ما با طرفین ارمنستان و آذربایجان در ارتباطیم و هر دو کشور با نظرات ما آشنا هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار