احیای ۵۴۰۰ واحد تعطیل و راکد در کشور از توفیقات دولت سیزدهم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احیای ۵ هزار و ۴۰۰ واحد تعطیل و راکد در کشور را از توفیقات دولت سیزدهم معرفی کرده و افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای اشتغال به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار