حضور نیرو‌های ما در منطقه و خلیج فارس امنیت ساز است
رئیسی در مراسم رژه نیرو‌های مسلح:
رئیس جمهور در مراسم رژه نیرو‌های مسلح با بیان اینکه دفاع مقدس جلوه مردم باوری بود، گفت: حضور نیرو‌های ما در منطقه و خلیج فارس امنیت ساز است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار