منابع آزاد شده حتما در اقتصاد ایران تاثیر گذار است
عمویی در گفتگو با دانشجو:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: منابع آزاد شده حتما در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد و اقدام دولت سیزدهم در این زمینه اقدام موثر و یک گام رو به جلو بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار