نگاه توسعه در صنعت گاز باید روی بهینه‌سازی معطوف شود
یادداشت|
چرا افزایش زیرساخت‌های تولید و توزیع گاز بدون در نظر گرفتن موضوع بهینه سازی مصرف در آینده نه چندان دور باعث بحران انرژی در کشور می‌شود؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار