سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه فروپاشی
رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که این سازمان در پی تشدید اختلافات ناشی از جنگ اوکراین در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار