خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند
پاسخ وزارت صمت به بهانه‌های خودروسازان برای لغو گارانتی خودرو؛
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز موظف به ارائه گارانتی است، گفت: خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار