«کارخانه نمایش» و «جمعه بازار» پروانه ساخت گرفتند
شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۵ فیلم‌نامه موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار