توصیه رهبر انقلاب به مجلس و دولت برای رعایت قانون در برنامه هفتم
زنگنه خبر داد؛
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از توصیه رهبر انقلاب به مجلس و دولت جهت رعایت قانون در بررسی برنامه هفتم خبر داد.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار