اکران ۶۰ فیلم با موضوع ایثار و شهادت در کنگره ملی ۶۰۹۰ شهید قم
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم مطرح کرد
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم از اکران ۶۰ فیلم با موضوع ایثار و شهادت  توسط کنگره ملی ۶۰۹۰ شهید قم خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار