سومین عملیات ضدصهیونیستی امروز در کرانه باختری
مبارزان مقاومت با اجرای عملیات ضدصهیونیستی در شرق طولکرم یکی از مواضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف تیراندازی قرار دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار