برنت ۹۴ دلار و ۸۷ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹۱ سنت معادل ۰.۹۷ درصد افزایش به ۹۴ دلار و ۸۷ سنت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار