آزادسازی ۶۰ هزار متر مربع از اراضی حریم رودخانه در گلپایگان
مدیر منابع آب شهرستان گلپایگان از آزادسازی بیش از ۶۰ هزار مترمربع حریم و بستر رودخانه در گلپایگان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار