اسماعیلی: سفر رئیس جمهور اثرات مثبتی در دیپلماسی کشور رقم زد
در حاشیه جلسه هیات دولت؛
رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: سفر امسال به نیویورک اثرات مثبتی در دیپلماسی کشور رقم زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار