پایان دومین رویداد پل سرمایه‌گذاری با معرفی شرکت برتر
دومین رویداد پل سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و حمل و نقل هوشمند برگزار و شرکت برتر برای سرمایه‌گذاری توسط سینا وی سی بنیاد مستضعفان معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار