ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس
مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در روز پنجشنبه ششم مهرماه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار