سرلشکر سلامی: شاهد زمین‌گیر شدن دشمنان هستیم
در گردهمایی پیشکسوتان سپاه
فرمانده کل سپاه گفت: شاهد به زباله‌دان رفتن برخی از قدرت‌ها و زمین‌گیر شدن شیاطین و ناکام شدن دشمنان هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار