تلاش برای ارتقای جایگاه در المپیک آسیایی و ارتقای قدرت نرم
عابد اکبری
عابد اکبری کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی نوشت: امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین‌الملل تبدیل شده است و می‌توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار