شاهد سرکوب صادرات در اقتصاد ایران هستیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون در کشور شاهد سرکوب صادرات به واسطه اقدامات نامناسب ارزی هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار