افق جدید همکاری ریلی در مسیر ایران و روسیه
شرکت‌های حمل و نقل و ترابری منطقه نووسیبیرسک روسیه برای اولین بار در نمایشگاه حمل و نقل ریلی ایران حاضر شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار