تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است
احمدیان:
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ملاقات با همتای ارمنی خود گفت: هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه ناامن‌کننده و موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار