سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار