شروع سال آبی جدید با رشد نسبی ورودی آب به سد‌ها
درحال حاضر با وجود ۲۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سد‌های کشور، ۴۳ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر و ۵۷ درصد این ظرفیت خالی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار