کشف و ضبط تجهیزات جاسوسی «N.S.A» پیش از آشوب‌سازی در زاهدان
تجهیزات ارتباطی و استارلینک یک سرویس جاسوسی که با هدف بازتولید آشوب در زاهدان قرار بود در اختیار برخی عوامل این سرویس قرار بگیرد، توسط دستگاه امنیتی ضبط شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار