جشنواره فیلم اقوام ایرانی کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌کند
جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی در نخستین دوره، اقدام به برگزاری کارگاه‌های تخصصی با حضور سینماگران شناخته شده می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار