آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد
از سوی رئیس جمهور؛
مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار