توافق ۳ کشور اروپایی در زمینه ایجاد کریدور انتقال غلات اوکراین
سه کشور اروپایی درباره ایجاد کریدوری در زمینه انتقال غلات از اوکراین توافق کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار