جزئیات برنامه جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد با سازوکار بورس
به تازگی جذب سرمایه ریالی و ارزی در مناطق آزاد از طریق سازوکار بورس در دستور کار قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار