برگزاری اجتماع دانشجویان انقلابی خراسان شمالی در دانشگاه آزاد بجنورد
دومین همایش پیشگامان رهایی؛
دومین همایش دانشجویی پیشگامان رهایی در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار