حامد بهداد گفت ایده‌ات را بنویسی بازی می‌کنم/ ادای دین به ستاره
در اکران «گیج‌گاه» مطرح شد؛
عادل تبریزی کارگردان فیلم «گیج‌گاه» در اکران خصوصی آن، به شکل‌گیری ایده اولیه این فیلم و همراهی حامد بهداد برای تولید آن اشاره کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار