بمباران بیمارستان اندونزیایی جنایتی وحشیانه است
جهاد اسلامی:
سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بمباران بیمارستان اندونزیایی را جنایتی وحشیانه و قتل عام فجیع خواند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار