سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ‏ها بسیار مصمم است
در بازدید از اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران مطرح شد؛
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت‏ها بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار