ورود ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی از روسیه به ایران
رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: در دولت سیزدهم حدود ۲.۷میلیارد دلار سرمایه از سوی روسیه وارد ایران شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار